Ympäristöarvot ja tulostaminen

Meillä vastaa aina ihminen

Ympäristöarvojen huomiointi kuuluu myös tulostamiseen

Ympäristön huomioiminen ja luonnonvarojen vastuullinen käyttö ovat erottmaton osa elinkeinotoimintaa. Taloudellisen tehokkuuden ja vastuullisuuden tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään, sillä hävikin ja tuhlauksen välttäminen, energian säästäminen ja ympäristötehokkuus ovat myös taloudellisesti mielekkäitä tekoja. Organisaatioiden maineriskeistä yksi suurimpia on ympäristön turmelemisesta aiheutuva maineen menetys. Tarkastelemme alla muutamia tulostamisen ympäristövaikutuksia. Alla esitettävät näkemykset ovat pääosin omiamme. Tulostusta tarjoavana yhtiönä meillä on intressi löytää tulostamista puolustavia näkökulmia, mutta myös pyrkiä auttamaan yhteistyökumppaneitamme vähentämään omaa kuormitustaan kaikessa toiminnassaan. Tulostaminen ei ole muusta toiminnasta erillinen ja irrallinen toiminto, mistä syystä pohdimme myös tulostamisen vaihtoehtoja.

"Toimistotulostaminen on onneksi minimaalinen osa kaiken jätteen ja päästöjen kokonaisuutta, ja tulostamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi tehdään ja on jo tehty paljon työtä."

Ympäristöarvojen huomiointi kuuluu myös tulostamiseen

Aiheutuvat haitat ja päästöt on vastuullista ja välttämätöntä minimoida, ja keskittyä vähentämään kuormitusta sieltä, mistä sitä aiheutuu eniten, ja sieltä, missä vähentäminen on nopeinta ja helpointa. Ilahduttava suunta on, että vuodesta 2003 Suomessa kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet 44%. Suomessa kasvihuonepäästöistä 72% aiheutui vuonna 2020 energiasektorilla, mikä on kylmässä ilmastossa ja energianintensiivisen teollisuuden maassa luonnollista. Päästöjen luokittelu eri lähteisiin ja järkevän kokonaiskuvan saaminen eri toimintojen vaikutuksista on vaikeaa. Voimme olettaa, että uuden ja toimivan teknologian käyttö ja jokaisen toimijan oma järkevä ja vastuullinen käyttäytyminen vie oikeaan suuntaan.


Toimistotulostaminen on onneksi minimaalinen osa kaiken jätteen ja päästöjen kokonaisuutta, ja tulostamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi tehdään ja on jo tehty paljon työtä. Se ei tarkoita, että tulostamisen ympäristövaikutuksista ei tarvitsisi välittää, tai että niille ei voisi enää tehdä mitään. Tulostamisen ympäristövaikutukset ovat jo vähentyneet ja ne voi edelleen saada laskuun. Uskallamme väittää, että organisaatiot saavat tulostamisen päästövähennyksiä aikaan parhaiten käyttämällä uutta tekniikkaa, edellyttämällä kierrätyskelpoisia riittävän suuria laitteita, käyttämällä väriainepatruunat huolellisesti loppuun saakka ja tulostamalla välttämättömän käytön lisäksi myös silloin, kun tulostaminen on ympäristölle parempi vaihtoehto kuin sähköinen asiakirja.

Käytä kunnollisia kestäviä laitteita

1.Ensimmäinen näkyvä ero kunnollisen monitoimilaitteen ja harrastelijatulostimen käytössä on väripatruunoiden koko ja sivumäärä. Vähimmäistarvetta suuremmat ja kestävämmät tulostamisen ratkaisut ovat organisaatiokäytössä ympäristölle parempi ratkaisu kuin alimitoitetut ratkaisut. Suosittelemme käytännössä kaikille asiakkaillemme ammattikäyttöön tarkoitettuja A3-monitoimilaitteita hankintamenoltaan edullisilta näyttävien kotikäyttöön suunnattujen heikompien laitteiden sijaan. Riittävä kapasiteetti varmistaa toiminnan jatkumisen keskeytyksettä ja katkosten aiheuttamien oheispäästöjen pitämisen minimissä.

2.Toinen ero ovat kuljetuksen ja liikenteen päästöt. Ammattilaislaitteiden värinkulutus ja väripatruunoiden uusimissykli ovat paremmalla tasolla kuin pienissä laitteissa. Toimittamiemme laitteiden värinkesto yhdellä patruunalla on esimerkiksi 20.000 sivua ISO-standardin mukaisella noin 5% väripeitolla. Kotikäyttöön tarkoitettujen koneiden väripatruunoiden riittävyys on jopa alle 200 sivua ja parhaimmillaankin vain muutaman prosentin isomman laitteen toimintakyvystä. Jokainen väripatruunan nouto vie aikaa ja vaivaa, ja jonkun on käytävä ostamassa uusi omaan laitteeseen sopiva värikasetti suuresta valikoimasta. 

3.Kolmas ero on laitteiden uusimissykli. Suuremmat laitteet kestävät enemmän käyttöä ja aiheuttavat näin pienemmän määrän jätettä. Kotikäyttöön tarkoitettu laite saattaa olla käyttökelvoton jo parinkymmenen pienen väripatruunan jälkeen. Kunnollinen hyvin asennettu ja ylläpidetty isompi laite kestää satojatuhansia sivuja. Iäkäskin laite voi tehdä hyvää jälkeä luotettavasti ilman uusia ympäristövaikutuksia.

4.Käyttövarmuudesta seuraa huollon ja varaosien vähäisempi kuormitus. Ammattikäyttöön suunnitellut laitteet ovat varmatoimisia, ja niiden tekniikka kestää. Mikäli niihin tulee vikoja, niitä voidaan korjata ja niihin voi vaihtaa varaosia. Mikäli tulostamisen toimivuus on tärkeää, ei ole mielestämme syytä käyttää omiin tarpeisiin verrattuna liian pientä ja käytännössä kertakäyttöistä laitetta.

5.Viides ympäristökuormituksen kannalta olennainen tekijä on laitteen ja patruunoiden kierrätettävyys. Kunnolliset monitoimilaitteet huolletaan uudelle käyttökierrokselle ja ne tarjoavat samoilla materiaalikäytöillä pitkän käyttöiän. Patruunoiden kierrätettävyydestä vastaavat maahantuojat. Pienetkin laitteet voi kierrättää, mikäli kuluttaja tai jälleenmyyjä huolehtivat vastuistaan asiallisesti.

Tulosta, kun se on tehokasta

Ehkä tärkeintä tulostamisessa on miettiä, miten tulostaminen edistää omaa toimintaa. Tulostetta on miellyttävä lukea, siihen on helppoa tehdä muistiinpanoja ja sen voi ottaa yhä uudestaan tarkasteluun. Tulosteella voi tehdä paljon suuremman vaikutuksen ostajaan, myyjään tai yhteistyökumppaniin kuin sähköpostilla. Paperiin on helpompi syventyä, ja paperilta lukemalla opit paremmin.

Tulostamista ei tarvitse karttaa eikä lopettaa

Kaikkea yrityksessä käytettävää tietoa ei ole järkevää tulostaa, mutta tulostamisen merkitystä ja osuutta ympäristökuormituksessa ei pidä myöskään liioitella. Jättämällä olennaisia asioita tulostamatta ei saavuteta suuria säästöjä, vaan voidaan aiheuttaa päästöjä toisaalla tai jäädä paitsi myynnistä tai kehityksestä. Tulostamalla saat tiedot ja viestit kerralla nopeasti omaksuttavaan ja hyvin säilyvään muotoon. Tulosteet ovat kierrätyskelpoista materiaalia. 

Mikä on vaihtoehto?

Sähköisten välineiden ja paperittomuuden ympäristövaikutukset eivät ole nolla. Sähköiset menetelmät saattavat kuluttaa energiaa ja aiheuttaa päästöjä paljon enemmän kuin voisi kuvitella. Kryptovaluutta Bitcoinin hiilijalanjälki on samaa luokkaa kuin koko Ruotsin, ja yhden Bitcoinin hiilijalanjälki vastaa 100.000 tuntia YouTube-videoita. Yhden Bitcoin-maksun hiilidioksidipäästöt ovat noin 326 kg, kun edestakainen lento Lontooseen tuottaa hiilidioksidipäästöjä noin 310 kg. Jokainen Google-haku aiheuttaa päästöjä, samoin jokainen TikTok-videon katselu kännykällä. Olennaista on luonnollisesti se, millä tavalla sähkö on tuotettu.

Vähiten hiilidioksipäästöjä aiheutuu suuressa mittakaavassa edelleen ydinsähköstä, ja eniten fossiilisia polttoaineita polttamalla tuotetusta sähköstä.

Miten jätteestä huolehditaan?

Tulostuspaperi on lähes aina kierrätyskelpoista kuitua, ja on sitonut hiilidioksidia valmistusvaiheessa. Poltettaessa paperiin sitoutunut hiili vapautuu kiertoon. Niin kauan kuin paperia ei polteta, se varastoi hiiltä. Kierrätyspaperia käyttämällä aiheutuu lisäkuormitusta vain paperin kierrätysprosessista. 

Monitoimilaitteet ovat lähes täysin kierrätettäviä. Viralliset jälleenmyyjät ja maahantuojat huolehtivat kierrättämisestä asiallisesti. Yritysasiakkaat voivat tilata maahantuojalta maksuttoman kierrätyksen myös käytetyille väripatruunoille.